Vydavatelství elektronických knih/ e-knih/ e-books

Máte rukopis a chcete vydat e-knihu?
E-knihu vydáme a zajistíme její prodej v ČR a ve světě.

 • vytvoříme Vám e-knihu/ e-book/ elektronickou knihu;
 • e-knize přidělíme ISBN;
 • možnost vydat dílo v knižní podobě u jiného vydavatele tímto neztrácíte;
 • dílo bude šířeno s tzv. sociální ochranou;
 • 2x ročně Vás budeme informovat o prodejích a dle toho obdržíte autorskou odměnu;
 • autorská odměna = 70% z prodeje každé knihy (z čistých tržeb bez DPH);
 • vyplácení podílu z prodeje přímo na váš bankovní účet;
 • distribuci e-knihy zajistíme v těchto e-knihkupectvích: Palmknihy.cz; Kosmas.cz; KnihyDobrovsky.cz; Alza.cz/media; Martinus.cz; Knihcentrum.cz; Luxor.cz; Megaknihy.cz; Knihkupectvi-bn.cz; Databazeknih.cz; Galerie.Vodafone.cz; Digiport.cz; o2knihovna.cz; cbdb.cz; KnihyDaniela.cz; eKnihovna.cz; Makniha.cz; Apple iBooks neboli iBookstore (pro iPad, iPhone), Google Knihy - play.google.com; books.google.cz (pro Android); Amazon.com (nečeské e-knihy); Gorila.sk; Martinus.sk 

Nejčastější otázky a odpovědi k vydání e-knihy

 

V prvním kroku vyplníte nezávazný objednávkový formulář nebo nám napíšete e-mail.

Ozveme se Vám e-mailem s případnými doplňujícími dotazy či informacemi. Následně Vám zašleme návrh smlouvy a po jejím odsouhlasení může být spolupráce zahájena.

Ano. Zašleme Vám návrh smlouvy. Po odsouhlasení smlouvy obě smluvní strany - poskytovatel a nabyvatel, smlouvu podpisy potvrdí.

 • Ještě před podepsáním smlouvy budete znát výši poplatku za vydání Vaší e-knihy.
 • Cena služby = 2 490,- Kč* včetně 21% DPH za vydání 1 titulu e-knihy (více titulů = individuální sleva až 50%)

*Konečnou cenu za výrobu e-knihy může ovlivnit její rozsah, počet obrázků/ ilustrací, tabulek apod. Cenu za výrobu e-knihy zná autor ještě dříve, než obě strany uzavřou smlouvu.

Cena za vydání e-knihy může být i nižší v případě, že nám autor předá předpřipravenou e-knihu v PDF nebo "validní" epub (zkontrolovanou epub validátorem s bezchybným výsledkem)

 • Za objednanou službu vydání e-knihy Vám bude vystavena faktura (21% DPH).
 • Přijímáme nejčastěji používané formáty souborů (po dohodě i jiné): .doc, .docx, .rtf
 • Texty přijímáme zkorigované, bez pravopisných chyb.

Pozn. V případě, že nám rukopis autor předá ke zpracování stále s obsahem "většího" počtu chyb, je možné, že e-knihu nevydáme.

 • Pro konečné formáty e-knih (ePub, Mobi) upřednostňujeme texty s minimem vložených obrázků.

V případě, že se jedná o obrazovou publikaci nebo knihu s obsahem grafů, tabulek, specifickým rozvržením či fontem písma, e-knihu vydáme ve formátu PDF.

 • Text nám předávejte souvislý, dle charakteru knihy členěný na kapitoly s nadpisy a odstavci.

Nepoužívejte dělení slov na konci řádku. V některých případech autoři vkládají "napevno – ručně" nevhodné znaky - nebo –. 

Nepoužívejte "uměle" konec odstavce/ nový řádek (klávesa ENTER) v "průběhu/ uprostřed" věty/ souvětí.

 • Používejte běžné fonty, např. Times New Roman, Arial, Liberation Sans, Liberation Serif, Calibri, Lucida apod.
 • Obrázek titulní strany knižního díla požadujeme v některém z formátů: jpg, jpeg, png nebo tiff v min. rozlišení 1400 pixelů na kratší straně (doporučené rozlišení je 1 600 x 2 400 pixelů).
 • Nebudete-li mít k dispozici vlastní obálku e-knihy, vytvoříme Vám základní grafický návrh knižní obálky bez možnosti výběru za příplatek 500,- Kč.
 • Pseudonym

Váš pseudonym nám zašlete pouze v případě, že dílo chcete šířit pod uměleckým jménem.

 • Název, případně podnázev e-knihy
 • Anotace knihy

Krátký text (max. 200 slov) stručně charakterizující obsah Vaší knihy.

 • Žánr knihy

Uveďte žánr/y - kategorie, do kterých knihu zařadíme v prodejní síti.  Např. cestopis, detektivka, dětská literatura, ekonomie, fantasy, historický román, humor, jazyky, literatura faktu, management, poezie, pohádka, populárně naučná, povídky, próza, román, sci-fi atd.

 • Navrhovaná prodejní cena e-knihy

Máte-li představu, sdělte nám Vámi navrženou prodejní cenu e-knihy.

Vydání e-knihy zahrnuje

 • převod rukopisu autora do formátu ePub, Mobi, případně PDF (např. publikace s grafikou, tabulkami, grafy, specifickým fontem písma apod.);
 • vložení titulního obrázku na obálku e-knihy;
 • případné vložení fotografií, ilustrací, grafů, tabulek;
 • přidělení údaje ISBN (mezinárodní katalogizace knihy);
 • předání e-knihy smluvním prodejcům e-knih.

Vytvořenou e-knihu budeme distribuovat prostřednictvím našich partnerů a stanete se tak oficiálně publikujícím autorem.

Distribuci e-knih máme zajištěnu u těchto e-knihkupců:

 • Palmknihy.cz
 • Kosmas.cz
 • KnihyDobrovsky.cz
 • Alza.cz/media
 • Martinus.cz
 • Luxor.cz
 • Megaknihy.cz
 • Knihkupectvi-bn.cz
 • Databazeknih.cz
 • Galerie.Vodafone.cz
 • Digiport.cz
 • o2knihovna.cz
 • cbdb.cz
 • KnihyDaniela.cz
 • eKnihovna.cz
 • Makniha.cz
 • Gorila.sk
 • Martinus.sk 
 • Apple iBooks/ iBookstore (pro iPad, iPhone)
 • Google Knihy - play.google.com/ books.google.cz (pro Android)
 • Amazon.com (pro e-knihy psané v jiných jazycích než je čeština)

 

U těchto prodejců může být Vaše elektronická kniha v prodeji:

 
 

Začněte prodávat své e-knihy po celém světě.

Za každé pololetí Vám budeme zasílat (v červenci a lednu) informace o počtu prodaných e-knih s Vaším podílem z jejich prodeje za předchozí období.

 

Příklad výpočtu autorské odměny při prodejní ceně e-knihy 300 Kč:

Prodejní cena e-knihy v e-knihkupectví = 300 Kč vč. 0% DPH

Rabat e-knihkupectví (zpravidla v rozmezí 30% až 50%):  tj. 90 až 150 Kč

Čistá tržba – částka k rozdělení mezi vydavatele a autora

Konkrétně:

 • Palmknihy, Alza, Digiport, Dobrovský, eKnihovna, ikiosek, O2 Knihovna, Internet-Handel, Má kniha, Luxor => částka k rozdělení mezi vydavatele a autora: 180 Kč (z této částky autor obdrží 70%, autorská odměna je: 126 Kč)
 • Martinus, Knihcentrum => vyúčtování ovlivňuje převod z EUR na CZK
  => částka k rozdělení mezi vydavatale a autora: 5,73 EUR (z této částky autor obdrží 70%, autorská odměna je: 4 EUR a převod na Kč dle kurzu)
 • Kosmas (+ jejich prodejní síť) => částka k rozdělení mezi vydavatele a autora: 195 Kč (z této částky autor obdrží 70%, autorská odměna je: 136,50 Kč)
 • e-Výpůjčka v knihovnách ČR => částka k rozdělení mezi vydavatele a autora: 29,4 Kč (z této částky má autor 70%, autorská odměna je: 20,58 Kč)

Důležitá informace: Konečná výše autorské odměny (za 1ks) se v každém vyúčtování zpravidla liší. Důvodem je rozdílná výše rabatu jednotlivých smluvních e-knihkupectví; prodej e-knihy za zahraniční měny (EUR, USD apod.) a jejich převodní kurz na Kč a prodej e-knihy formou “e-výpůjčky” (na 31 dnů) ve veřejných knihovnách ČR za "symbolický výpůjční poplatek".

Propagaci e-knih ve smyslu tvorby reklamních kampaní apod. z naší strany nezajišťujeme.

Vlastní e-knihu doporučujeme propagovat např. na sociálních sítích typu Facebook, Instagram, webových stránkách a blogu autora apod.

Po nějakou (krátkou) dobu po vydání je e-kniha u prodejců zařazena mezi novinkami a je tak pro čtenáře dobře viditelná, což je nevhodnější doba pro její propagaci a vytvoření zájmu čtenářů.

Ano, je to možné.

Autorům nebráníme v tom, aby e-knihu nabízeli na svých prodejních kanálech. My se Vám budeme starat o prodej přes oficiální distributory, knižní velkoobchody a e-knihkupectví.

Ano, ale musíte zjistit, zda smlouva, kterou jste uzavřel/a s nakladatelstvím:

 • je výhradní
 • je nevýhradní => v tomto případě by spolupráci nic nebránilo
 • je/ není uvedeno, že se smlouva vztahuje i na elektronickou verzi (e-knihu)
 • máte právo využít již vytvořenou obálku knihy, ilustrace apod.? => je možné, že ji vytvořil grafik nakladatelství 
 • zkontrolujte dobu, po kterou nakladatelství udělujete licenci. Je možné, že spolupracovat s jiným vydavatelstvím (s námi) bude možné až po ukončení předchozí spolupráce.

V opačném případě by mohlo dojít k porušení licenčních podmínek a práv, která jste udělil/a stávajícímu vydavateli díla.

Ano. 

Smlouva, kterou uzavíráme je:

 • nevýhradní => autorovi nebráníme své dílo vydat zároveň jiným vydavatelem, např. v knižní podobě nebo jako audioknihu
 • určena k poskytnutí práv jen pro elektronické šíření díla autora

 


Objednávka vydání e-knihy

 

Upozornění: Vydavatel si vyhrazuje právo nevydat dílo autora i bez udání důvodu.


Zpět do obchodu